TEKSTIN MUOKKAUS

"Muotoilu" -pudotusvalikosta valitset tekstille tyylin. Erota muotoiltava teksti omaksi kappaleeksi Enterillä. Voit vielä maalata muotoiltavan tekstin. Valitse sitten pudotusvalikosta "Normaali" normaalille tekstille ja otsikoille "Otsikko 1", "2" tai "3". Kun viet hiiren työkalurivin kuvakkeiden päälle, saat aputekstin mikä toiminto on kyseessä.

 

Työkaluvalikko

 

MUUT TEKSTINMUOTOILU-TOIMINNOT OVAT TUTTUJA TEKSTINKÄSITTELYOHJELMISTA:

 

Tasaa tekstin vasemman reunan.

Keskittää tekstin.

Tasaa tekstin oikean reunan.

Tasaa tekstin molemmat reunat.

Lihavoi tekstin. Näppäinyhdistelmä Ctrl+B.

Kursivoi tekstin. Näppäinyhdistelmä Ctrl+I.

Alleviivaa tekstin. Näppäinyhdistelmä Ctrl+U.

Yliviivattu teksti.

Ala- ja yläindeksi.

Numeroitu lista.

Luettelomerkein varustettu lista.

Pienennä sisennystä.

Suurenna sisennystä.

Lisää kuva/muokkaa kuvaa. Siirrä kohdistin siihen kohtaan, johon haluat kuvan tai valitse
muokattava kuva. Katso Kuvan lisääminen.

Lisää linkki/muokkaa linkkiä. Valitse linkitettävä teksti tai napsauta linkitettävä kuva aktiiviseksi. Katso Linkin lisääminen.

 

Poista linkki. Valitse poistettava linkki ja napsauta "Poista linkki" -kuvaketta.

Lisää ankkuri/muokkaa ankkuria. Tekee sivulle ankkurin siihen kohtaan missä kohdistin on. Anna ankkurille nimi.

 

Lisää murtoviiva. Lisää sivunlevyisen poikkiviivan.

Lisää erikoismerkki. Kuvakkeesta avautuu uusi ikkuna, josta voit lisätä sivulle sellaisia erikoismerkkejä, joita ei näppäimistöltä löydy.

 

 Lisää ikoni. Kuvakkeesta avautuu uusi ikkuna, josta voit lisätä sivulle mm. yleisimpien ohjelmien kuvakkeita esim. linkitetyn tiedoston eteen.

Lisää taulukko. Avaa valintaikkunan, jossa määrität taulukon rivien ja sarakkeiden määrän, taulukon leveyden ja korkeuden joko pikseleinä tai prosentteina sekä voit kohdistaa taulukon vasemmalle, keskelle tai oikealle. Katso taulukon lisääminen.

 

Kumoaa viimeksi tehdyn muutoksen. Ei kuitenkaan silloin, jos olet jo tallentanut.

Toista. Tekee uudelleen kumotun muutoksen.

Leikkaa. Maalaa hiirellä leikattava teksti tai napsauta kuva aktiiviseksi ja napsauta kuvaketta. Voit liittää leikatun kohteen toiseen paikkaan.

Kopioi. Maalaa hiirellä kopioitava teksti tai napsauta kuva aktiiviseksi ja napsauta kuvaketta.

Liitä tekstinä. Kun liität tekstiä toisista ohjelmista tai www-sivuilta, käytä tätä komentoa. Kaikki turhat koodit ja muotoilut poistetaan ja teksti saa sivuston oikeat tyylimääritykset. Komento poistaa myös lihavoinnit ja kursivoinnit.

 

Valitse kaikki. Voit merkitä/maalata kaiken sivulla olevan tekstin ja kuvat.

Poista muotoilu. Poistaa tekstin lihavoinnin, kursivoinnin tai alleviivauksen.

Lomaketyökalut. Ks. lomakkeen lisääminen.

 

Näytä elementit. Näyttää sisällön kappalejaot ja otsikot.

 

Koodi-kuvakkeesta pääset halutessasi muokkaamaan HTML-koodia.