LÄHETYSPAINIKE

Lähetyspainike tekee painikkeen, jolla lomake lähetetään. Napsauta työkalurivin "Lähetyspainike"-kuvaketta .

Lähetyspainike

NIMI

"Nimi"- kentän voi jättää tyhjäksi

TEKSTI

"Teksti" on se teksti, mikä painikkeen päällä lukee.

 

TYYPPI MÄÄRITTÄÄ PAINIKKEEN TOIMINNON:

 

1. Lähetä - lähettää lomakkeen sähköpostiin.

2. Tyhjennä - tyhjentää täytetyn lomakkeen kentät. Nämä toiminnot on luotava lomakepohjan sisään, punaisten ääriviivojen sisäpuolelle.

3. Painike - tekee painikkeen ilman toimintoa. Tällaisia painikkeita voi tehdä sivulle ilman lomakepohjaa. Painike toimii kuin kuva ja siitä voi tehdä esimerkiksi linkin.

ESIMERKKI LÄHETYSPAINIKKEESTA: